Van nagels lakken naar vrachtwagenchauffeur worden!

De loopbanen van vrouwen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. In de vorige eeuw bleven vrouwen altijd thuis om voor de kinderen te zorgen, maar tegenwoordig is het gebruikelijk dat vrijwel alle vrouwen een carrière nastreven. Vandaag de dag worden door mannen gedomineerde beroepen zoals vrachtwagenchauffeurs steeds populairder. Maar hoe is dat mogelijk? Waar komt deze ontwikkeling vandaan? Met deze blog wordt dieper ingegaan op de revolutie van het beroep van vrachtwagenchauffeur.

Oh ja, voordat je verder leest; wil je vrachtwagenchauffeur worden? Aan het einde van deze blog lees je meer over hoe ook jij een collega in de transportbranche kunt worden.

Het leven van een vrouw verandert. Net als wegwerkers zijn vrachtwagenchauffeurs een van de meest door mannen gedomineerde banen in Nederland. Dit kan deels worden verklaard door het feit dat het werk veel handwerk vereist. De transportwereld ziet echter steeds meer geautomatiseerde hulpmiddelen, waardoor de belasting van het werk van de chauffeur wordt verminderd. Dit is een gunstige ontwikkeling voor vrouwen. Met deze ontwikkeling zijn steeds meer vrouwen geïnteresseerd in dit carrièrepad.

Naast de verminderde fysieke belasting van het vrachtwagenberoep, leidt het feit dat vrachtwagenvervoer een zeer flexibel beroep is ook tot een toename van het aantal vrouwelijke collega’s in de transportsector. Het is een flexibele baan, waardoor vrouwen het makkelijk kunnen combineren met andere bezigheden, zoals het zorgen voor kinderen en de partner.

Naast flexibel zijn is vrachtwagenchauffeur een zeer goedbetaalde baan. Het beroep is niet een van de bestbetaalde banen, maar met een salaris van € 2.365 is een vrachtwagenchauffeur zeker een van de bestbetaalde banen in Nederland.

Een andere reden voor het toenemende aantal vrouwen in de transportsector is de veranderende sociale perceptie van werkende vrouwen. Vrouwen zijn bijvoorbeeld niet langer bevooroordeeld als ze een carrière als mannen nastreven. Deze verschuiving in het maatschappelijk imago wordt geaccentueerd door de toename van deeltijdarbeid van vrouwen. Tussen 2007 en 2017 is het aantal vrouwen dat deeltijds werkt met 25% gestegen. Een andere sociale verandering is de perceptie van gender. Verschillen tussen mannen en vrouwen worden steeds minder benadrukt. Als gevolg van deze ontwikkeling hebben vrouwen nu lagere drempels om in de transportsector te werken dan een paar jaar geleden. Dit geldt overigens ook voor mannen. Het aandeel mannen dat in de zorgsector werkt, is de afgelopen jaren toegenomen.

Desalniettemin staan ​​vrouwen nog steeds voor veel uitdagingen bij het uitoefenen van dit beroep. In de transportwereld is er bijvoorbeeld nog een echte mannencultuur. Om bij te blijven met deze mannelijke cultuur, moet je sterk zijn als vrouw. Waarden en normen kunnen in de toekomst veranderen naarmate meer vrouwen dit beroep betreden. Culturen en hun waarden en normen zijn er immers om doorbroken te worden. Deze blog inspireert je als man of vrouw, wil je vrachtwagenchauffeur worden of wil je meer weten over dit onderwerp, kijk dan eens op www.rijbaan.nl. Deze gerenommeerde organisatie zorgt al jaren voor kwalitatieve en betrouwbare rijopleidingen.

Laat een reactie achter